Danube Cloud pre poskytovateľov internetových služieb

Poskytovatelia cloudových služieb

Staňte sa poskytovateľom cloudových služieb s použitím Danube Cloud. Alebo ak už takéto služby poskytujete, upgradnite si svoju infraštruktúru a znížte svoje celkové náklady. Vďaka Danube Cloud môžete poskytovať širokú škálu služieb.

Služby, na ktoré sa Danube Cloud využíva najčastejšie: vytváranie verejných, privátnych alebo hybridných cloudov.

Vaše problémy: Vyúčtovanie všetkých využitých zdrojov dátového centra. Škálovateľnosť. Bezpečnosť.

Naše riešenia: Zákaznícky portál s možnosťou vlastného nastavenia.

To všetko bez potreby hardvérových routerov a zdieľaného dátového úložiska.

Integrované zálohovanie a replikácia.

Jedinečná virtualizácia a zabezpečenie bezpečnosti siete.

Real-time dátová konzistencia a samo-regenerácia, self healing.

Svoj virtuálny priestor si môžete vďaka integrovaným nástrojom Danube Cloud upraviť podľa svojich potrieb a preferencií.

A nakoniec, k dispozícii máte komplexné riešenia a modernú technológiu, ktorá sa neustále vyvíja. Všetky aktuálne novinky a vylepšenia máte k dispozícii okamžite.

Rozumieme problémom, s ktorými sa stretávate. Problémy s vyúčtovaním, škálovateľnosťou a bezpečnosťou sa dajú riešiť celkom jednoducho. Odpoveďou je Danube Cloud.