TOP 5 trendov v cloude v 2017

2 hlavné dôvody, prečo by ste aj vy mali budovať cloud
5. apríla 2017

TOP 5 trendov v cloude v 2017

1. Budovanie cloudových datacentier bližšie k zákazníkovi

Dopyt po geograficky oddelených lokalitách pre lepšiu kontinentálnu dostupnosť dát, znížení latencie na sieti, lepšej decentralizácii, odolnosti voči výpadku konektivity vyvoláva záujem o budovanie nových dátových centier. Vďaka novým technológiám, ako napríklad softvérovo definované siete, je možné pohodlne využívať dátové centrá nezávislých poskytovateľov po celom svete bez potreby budovať či prenajímať vlastné. Zvyšuje sa tiež dopyt po nevirtualizovanom hardvéri. Chýbajúce certifikácie od výrobcov softvéru, licenčné problémy alebo výkonnostné problémy ukazujú slabé miesta a neflexibilitu virtualizácie.

 

2. Rast technológií hybridného cloudu

Prechod do cloudového prostredia nie je jednoduchý a už vôbec nie priamočiary proces. Dôvody pre presunutie IT do cloudu sú jasné. Hlavnou motiváciou je ušetriť. Začína to presunom nekritických aplikácií. Nové technológie ponúkajú riešenia, ako si časť svojej infraštruktúry ponechať a spojiť ju s infraštruktúrou poskytovateľa verejného cloudu. Tieto technológie majú stále svoje limity. Neexistuje unifikované a transparentné prostredie na správu hybridného cloudu, ktoré by umožňovalo neviazať sa na konkrétneho poskytovateľa služieb. Spôsob, ako naozaj ušetriť je využívať kombináciu prostredí niekoľkých privátnych, verejných i hybridných cloudov súčasne – multi cloud stratégia.

 

3. Kontajnery

V predošlom roku bolo možné pozorovať veľký boom kontajnerových riešení. Trendy však ukazujú, že ide skôr o dobrý marketing. Výhody kontajnerových technológií boli známe už pred viac ako desiatimi rokmi. V minulosti sa však veľmi nepresadili, pretože množstvo softvéru, ktoré môže bežať v kontajneroch je limitované. Navyše technológie ako docker sú stále v štádiu “proof of concept”. Chýbajú tu i viaceré prvky ekosystému. Existujúci softvér však nie je vhodný do “stateless” prostredia kontajnerov. Kontajnery mali a vždy budú mať svoj zmysel, avšak nie tak disruptívny, ako sa o tom hovorí. Najbližší rok sa v tejto problematike nič zásadné neudeje, práve naopak, záujem o kontajnery bude mať klesajúcu tendenciu.

 

4. Vzrastie komplexnosť manažmentu a monitoringu cloudových prostredí

Manažment cloudového datacentra už nie je len o samotnej orchestrácii. Monitoring infraštruktúry sa musí rozšíriť aj o aplikačný monitoring tak, aby mal zákazník v reálnom čase prehľad o fungovaní a výkone celého jeho prostredia. Manažment by mal obsahovať okrem analýzy logov aj aktívny monitoring bezpečnosti (SIEM). V neposlednom rade musí byť systém schopný poskytnúť IT analytiky na základe, ktorých sa budú rozhodovať manažéri. Poskytovatelia cloudových služieb, ktorí nie sú schopní dodávať obrandované, multitenantné, bezpečne oddelené a plne manažovateľné prostredie prídu v roku 2017 o nových zákazníkov.

 

5. Rast rýchlosti zvyšovania dopytu po cloudových službách

Stále si veľa IT manažérov spája presun do cloudu s elimináciou potreby samotných IT manažérov a znižovanie ich vlastnej pridanej hodnoty pre spoločnosť. Aj napriek tomu stále viac SMB bude prechádzať na cloudové technológie, či už kvôli ušetreniu nákladov alebo z dôvodu, že nebudú schopní svojpomocne udržať krok s konkurenčnými službami a technológiami. Dôvodom môže byť aj to, že sa im otvorí ľahko dostupný a rýchlo rastúci “market place”. Už nemusia predávať krabicový softvér lokálnym zákazníkom, ale môžu predávať svoj softvér ako službu po celom svete.

Patrik Skovajsa
Patrik Skovajsa
CEO, Danube Cloud

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *